Høytrykkvask

All vask utføres ved hjelp av høytrykks- og lavtrykksspyling med varmt- og kaldtvann. Mose, skitt og fett kan fjernes fra de fleste materialer.

I tillegg kan vi tilby vasking av takrenner, belegningsstein (feks. fjerning av ugress), betong, fortau, fasader og terrasser med mere.

De fleste oppdrag kan gjennomføres uten bruk av skadelige kjemikalier, og dermed spares naturen for unødvendige utslipp.