Rens av takrenner

Når sjekket du takrennene på huset sist?

Hvert år får mange vannlekkasjer i husene sine på grunn av tette takrenner, noe som kan medføre store kostnader dersom forsikringsselskapene ikke dekker skaden. En årlig rens av takrennene kan forebygge at dette hender, og er en relativt rimelig investering for å minimere sjansen for lekkasje.

Vi kan sjekke om takrennene er i orden og utføre rens av disse.