Takfornying

Takfornying = vask + grunning + maling

Maler du taket beskytter du taksteinen mot slitasje og gir det lengre levetid. På denne måten sparer du både penger, arbeidskraft og miljøet gjennom å vedlikeholde taket framfor å bytte det!

De fleste er ikke klar over at en profesjonelt utført takfornying kan øke takets levetid med flerfoldige år.

Beskrivelse av utføring:

  1. Vi utfører en forenklet taksjekk for å avdekke undertakets tilstand.
  2. Vi fjerner all mose og skitt fra taket ditt ved bruk av høytrykkspyler (se Takvask).
  3. Taket kontrolleres og ødelagte taksteiner skiftes.
  4. Når taket har tørket, grunner vi det, og så maler vi taket med to strøk takmaling.

Malingen vi bruker gir taket et jevnt og flott utseende, og det gir taket lengere levetid. Både grunningen og malingen beskytter taket mot vekst av alger og mose, og fra forvitring fra vær og årstider. Sluttresultatet gir huset dit et mye bedre helhetsinntrykk og ikke minst – økt verdi!

Malingen er spesialutviklet for behandling og beskyttelse av sementtakstein (også kalt betongtakstein), metallplater, bølgeblikk og stål. Kan også brukes på asfalttakpapp, betong og eternitt (ikke supereternitt). Produktene er vanntynnbare og miljøvennlig.