Takvask

Rengjøring / vask av utvendig tak

Komplett takvask er nødvendig for å fjerne mose og for å forlenge takets levetid. Vi fjerner mose, alger og skitt fra taket dit uten bruk av skadelige kjemikalier og dermed sparer vi naturen for unødvendige utslipp.

Vi vasker tak laget av: Sementtakstein (også kalt betongtakstein), metallplater, bølgeblikk, stål, betong, sanafil, og eternitt.

Før oppstart utfører vi en forenklet taksjekk for å avdekke undertakets tilstand, og setter opp beskyttelse for å hindre at nedløp tettes av mose og søle mens vi vasker. Taket vaskes fritt for mose og skitt ved bruk av høytrykkspyler. Etter takvask rengjøres takrenner og fasader, vegger og vinduer spyles, og eventuelle sølerester fjernes fra verandaer, balkonger, plen og innkjørsler. Hvis du mangler løvrist kan vi også montere det for en grei pris. Etter vask anbefaller vi at taket impregneres eller males (takfornying) for å oppnå et best muligt resultat. Impregnering og maling beskytter taket mot vekst av mose og alger. For mer info, se IMPREGNERING og TAKFORNYING.