Vedlikehold og reparasjon av tak

Vi skifter ødelagte takstein på taket, utfører reparasjon av shingeltak, samt annen takreparasjon og vedlikehold etter takets behov samt ønske fra deg. Utfører også tilstands kontroll av taket dersom det er ønskelig.

Vi tilbyr vedlikeholdsavtaler for de fleste typer tak for borettslag, bedrifter, eiendomsbesittere og private.